Tag Archives: انواع برنج

08اسف/95

روغن سبوس برنج

روغن سبوس برنج: سبوس برنج از فرآورده‌هاي جانبي كارخانه برنج است ،سبوس تقريبا 10درصد وزن هر دانه شلتوك را شامل مي شود و حاوي 15تا25درصد روغن مي باشد.

28آذر/95

ويژگي ها و ترکيبات برنج

ويژگي ها و ترکيبات برنج برنج يکي از غلات است و بطور کلي هر صد گرم آن از مواد زير ترکيب مي شود : هيدرات دوکربن :5/76 تا 79 گرم . چربي:بیشتر…

07آذر/95

آثارهنری در مزرعه‌های برنج ژاپن

آثارهنری در مزرعه‌های برنج ژاپن آثارهنری در مزرعه‌های برنج ژاپن : مزرعه‌داران ژاپنی با پیاده نمودن آثار هنری در زمین‌های کشاورزی خود هر ساله بازدیدکنندگان زیادی از سراسر جهان را جذب می‌بیشتر…

07دی/94

برنج شناسی / برنج ایرانی و خارجی

برنج گیاهی است که دارای نوع زودرس (طول دورة رشد ۱۳۰ تا ۱۴۵ روز)،نوع متوسط‌رس (۱۵۰ تا ۱۶۰ روز) و نوع دیررس (۱۷۰ تا ۱۸۰ روز) می‌باشد. برای شناخت بهتر گیاه برنجبیشتر…