Tag Archives: نگهداری برنج ایرانی

18دی/95

روش نگهداری صحیح برنج ایرانی

روش نگهداری صحیح برنج ایرانی نگهداری برنج از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و کیسه برنج باید در محل خنک و خشکقرار گیرد، زیرا بهترین شرایط برای رشد و تکثیر تخم آفتبیشتر…

05اسف/94

شالیكاري در شمال

شالیكاري در شمال: در اين مقاله از مراحل  كاشت برنج،تنها مرحله ( شاليكاري) ذكر مي گردد. در شمال ایران بامسطح كردن زمین ها و جمع اوري كلوخه ها ، شروع به امادهبیشتر…