Tag Archives: انواع برنج

08اسف/95

روغن سبوس برنج

روغن سبوس برنج: سبوس برنج از فرآورده‌هاي جانبي كارخانه برنج است ،سبوس تقريبا 10درصد وزن هر دانه شلتوك را شامل مي شود و حاوي 15تا25درصد روغن مي باشد.

28آذر/95

ويژگي ها و ترکيبات برنج

ويژگي ها و ترکيبات برنج برنج يکي از غلات است و بطور کلي هر صد گرم آن از مواد زير ترکيب مي شود : هيدرات دوکربن :5/76 تا 79 گرم . چربي:بیشتر…

07آذر/95

آثارهنری در مزرعه‌های برنج ژاپن

آثارهنری در مزرعه‌های برنج ژاپن مزرعه‌های برنج  مزرعه‌داران ژاپنی با پیاده نمودن آثار هنری در زمین‌های کشاورزی خود هر ساله بازدیدکنندگان زیادی از سراسر جهان را جذب می‌ نمایند.

07دی/94

برنج شناسی / برنج ایرانی و خارجی

برنج گیاهی است که دارای نوع زودرس (طول دورة رشد ۱۳۰ تا ۱۴۵ روز)،نوع متوسط‌رس (۱۵۰ تا ۱۶۰ روز) و نوع دیررس (۱۷۰ تا ۱۸۰ روز) می‌باشد. برای شناخت بهتر گیاه برنجبیشتر…