برنج طارم دم سیاه

هزار ریال116,000

توضیحات

برنج طارم دم سیاه

برنج طارم دم سیاه : برنج دم سیاه خیلی کم کشت می شود و به صورت سنتی کشاورزان این محصول را می کارند .

علت كم كشت نمودن اين محصول ان است كه در زمان برداشت ، محصول کم  ،در زمین می رويد .بر فرض مثال اگر در یک هکتار برنج هاشمی که خود از برنج های مرغوب است  1تن محصول خالص دهد برنج دم سیاه 600کیلو محصول می دهد

این برنج  برای میهما نی ها و مجالس  بسیار عالی می باشد .از سال های بسیار دور همه برنج مرغوب رو به نام دم سیاه می شناختند.

برنج طارم دم سیاه

برنج  /  برنج طارم  /  برنج ایرانی  / خرید و فروش انواع برنج ایرانی / برنج طارم هاشمي / برنج طارم دم سياه / برنج طارم محلي سنگي / برنج فجر / برنج شيرودي / برنج ندا

كيفيت و صداقت از ما         رضايت و حمايت از شما

برنج آرتا رحيمي عرضه کننده انواع برنج اصیل ایرانی

معرف: شما مى توانيد با معرفى خريدار واقعى به ما وانجام خريد قطعى به ازاى هركيلوگرم برنج 1٠٠تومان پاداش دريافت نماييد.