06دی/94
photogrid_1481537685173

برنج طارم سنگی محلی

برنج طارم سنگی محلی از بهترین و مرغوب‌ترین ارقام کیفی  برنج  محسوب می‌شود. که مبدأ آن در  مازندران  می‌باشد. بطور کلی شکل دانه بلند، قلمی و رنگ آن سفید متمایل به کرمبیشتر…

06دی/94
dd

برنج هاشمی

 برنج هاشمی از بهترين و مرغوب‌ترين ارقام كيفي برنج است. كه مبدأ آن در گیلان و بطور كلي شكل دانه بلند، قلمي و رنگ آن سفيد متمايل به كرم و داراي كيفيتبیشتر…

06دی/94
برنج فجر

برنج فجر

برنج فجر از نظر كيفيت پخت و همچنين عطر و طعم بسيار به برنج طارم محلي نزديك بوده و در مقايسه با موارد خارجي مشابه از امتياز بالاتري برخوردار است ويژگي هاي برنجبیشتر…

06دی/94
برنج شيرودي

برنج شيرودي

برنج شيرودي از نوع اقلام پرمحصول برنج است و  علت قیمت ارزان این نوع برنج نیز همین است. برنج شیرودی از نظر ظاهري بسيار به هاشمي شباهت داشته و از نظر كيفيت طعم وبیشتر…

10آبا/94
برنج ندا

برنج ندا

درسال ۱۳۶۴ در یک برنامه مدون، تلاقی های مختلفی در قالب طرح دای آلل کراس کامل بین چندین رقم محلی با کیفیت پخت و خوراک عالی و ارقام پرمحصول اما با کیفیتبیشتر…