06دی/94

برنج طارم هاشمی

برنج طارم هاشمی : از بهترین و مرغوب ترین ارقام برنج باکیفیت است.که مبدا آن در گیلان می باشد و بطور کلی شکل دانه قلمی و رنگ آن سفید متمایل به کرمبیشتر…

06دی/94
برنج فجر

برنج فجر

برنج فجر :  از نظر کیفیت پخت و همچنین عطر و طعم بسیار به برنج طارم محلی نزدیک بوده و در مقایسه با انواع برنج مشابه خارجی از امتیاز بالاتری برخوردار است.بیشتر…

06دی/94
برنج شيرودي

برنج شيرودي

برنج شيرودي : برنج شيرودي از نوع اقلام پر محصول برنج است و از نظر کیفیت طعم و پخت در حد مطلوب و خوب بوده و علت قیمت ارزان این نوع برنجبیشتر…

10آبا/94

برنج ندا

از انواع برنج پر محصول تولیدی در ایران بوده که از تلاقی و ترکیب ژنتیکی چند نوع برنج نظیر طارم سنگی ،حسن سرایی و یا ارقام اصلاح شده نظیر آمل 3 بدستبیشتر…