dddd
معرفی انواع برنج

برنج دم سیاه در 2مدل ساده و دودی پرداخته می شود .

برنج دم سیاه خیلی کم کشت می شود وبصورت سنتی کشاورزان این محصول را می کارند

علت اصلی آن محصول کم آن در زمین می باشد .بر فرض مثال اگر در یک هکتار برنج هاشمی که خود از برنج های مرغوب می باشد 1تن محصول خالص دهد برنج دمسیاه 600کیلو محصول می دهد پس گول قیمت های نزدیک به برنج های دیگر این محصول را نخورید چون حتما مخلوط شده با برنج های دیگر می باشد

dddd

 

برای  سفارشبرنج طارم دم سیاه فرم زیر را پر کنید.ما با شما تماس خواهیم گرفت.

سفارش