برنج ندا
معرفی انواع برنج

درسال ۱۳۶۴ در یک برنامه مدون، تلاقی های مختلفی در قالب طرح دای آلل کراس کامل بین چندین رقم محلی با کیفیت پخت و خوراک عالی و ارقام پرمحصول اما با کیفیت پایین انجام شد. پس از سه سال مطالعات ژنتیکی، از اطلاعات حاصله در تحلیل های ژنتیکی، انتخاب تلاقی مورد نظر و در نهایت انتخاب تک بوته ها و لاین های برتر مورد نظر، با روش شجره ای، استفاده گردید. نتیجه این تحقیق شش لاین خالص برتر بود که از تلاقی بین ارقام محلی سنگ طارم و حسن سرایی با رقم اصلاح شده آمل ۳ به دست آمد. از میان لاین های به دست آمده، لاین D2-12-54 از لحاظ عملکرد و کیفیت نسبت به سایر ارقام اصلاح شده برتر بود و از برخی جهات نیز نسبت به ارقام اصلاح شده پرمحصول از جمله آمل ۳ و نعمت برتری خاصی داشت. از جمله خصوصیات برتر این لاین جدید ۷ الی ۱۰ روززودرسی و نیز خواص فیزیکوشیمیایی مطلوب آن می باشد. از لحاظ فیزیکی، دانه های لاین جدید کاملا شبیه طارم و از لحاظ خواص شیمیایی نیز تا حدود زیادی با آن مشابهت دارد. لاین D2-12-54 دارای عملکردی بالغ بر ۸ تن در هکتار، نسبتا میان رس، متحمل به آفتکرمساقه خوار و نسبت به مهم ترین بیماری رایج منطقه (بلاست) کاملا مقاوم است. متوسط ارتفاع آن حدود ۱۰۰ سانتی متر، مقاوم به ورس، دانه دراز، دارای ۲۶٫۲ درصد آمیلوز، غلظت ژل کم، درجه ژلاتینی شدن متوسط و عطر و طعم کم می باشد.

برنج ندا

 

برای  سفارش برنج ندا فرم زیر را پر کنید.ما با شما تماس خواهیم گرفت.

سفارش