معرفی انواع برنج

از انواع برنج پر محصول تولیدی در ایران بوده که از تلاقی و ترکیب ژنتیکی چند نوع برنج نظیر طارم سنگی ،حسن سرایی و یا ارقام اصلاح شده نظیر آمل 3 بدست آمده است.

برنج ندا

 

برای  سفارش برنج ندا فرم زیر را پر کنید.ما با شما تماس خواهیم گرفت.

ثبت سفارش