مزرعه‌های برنج

آثارهنری در مزرعه‌های برنج ژاپن

مزرعه‌های برنج

 مزرعه‌داران ژاپنی با پیاده نمودن آثار هنری در زمین‌های کشاورزی خود هر ساله بازدیدکنندگان زیادی از سراسر جهان را جذب می‌ نمایند.

به وجود آوردن این آثار هنری از سال 1993 آغاز شد و کشاورزان ژاپنی بدون استفاده از هیچ رنگ و جوهری، با تنظیم رنگ‌های مختلف از گیاهان برنج طرح‌های هنری را ایجاد می‌ نمایند.

روستای آئوموری در 600 مایلی شمال ژاپن قرار دارد و 15000 متر مربع از مزارع برنج تحت پوشش این آثار قرار دارد که روایتی از 16 سامورایی است.

هر ساله حداقل 150 هزار نفر از سراسر جهان برای دیدن این آثار به ژاپن سفر می‌کنند و تا سرد شدن هوا امکان بازدید از آن وجود دارد.

مزرعه‌های برنج

مزرعه‌های برنج

مزرعه‌های برنج

برنج ایرانی  /  برنج طارم هاشمی  / برنج فجر  / برنج شیرودی  / برنج ندا  /  برنچ ارتارحیمی