ويژگي ها و ترکيبات برنج

برنج يکي از غلات است و بطور کلي هر صد گرم آن از مواد زير ترکيب مي شود :
هيدرات دوکربن :5/76 تا 79 گرم .
چربي: 08/0 تا 5/1 گرم.
آلبومين : 7تا 6/7 گرم.
مواد معدني :9/0گرم.


برنج همچون ديگر غلّات ، از مواد معدني تشکيل شده است. همان طور که  مي دانيم آلبومين گوشت فوراً جذب بدن مي شود ،  ولي آلبومين برنج – ديرتر هضم مي گردد . ضمناً 5/97 درصد اين آلبومين که در پوست برنج وجود دارد و نوکلئين خوانده مي شود در موقع پوست کندن برنج گرفته مي شود و بدين لحاظ برنج به هيچ وجه در بدن مصرف کننده خود ، اسيد اوريک توليد نمي کند به همين جهت در مورد مبتلايان به نقرس ، خوردن يک وعده و حتي بيشتر از آن هم توصيه شده است.
در چربي برنج ليستين وجود دارد . مواد معدني برنج عبارت است از فسفر ، پتاسيم ، منيزيم و مقدار کمي کلسيم ، آهن ، گوگرد ، سديم و منگانز.
در صد گرم برنج پوست کنده ميزان متوسط مواد معدني :
فسفر :95/0گرم
پتاسيم : 7/0گرم
منيزيم 25/0 گرم
کلسيم : 08/0گرم
آهن:009/0 گرم
علت کم بودن مواد معدني برنج پوست کنده اين است که بيشتر اين مواد – مانند ويتامين ها در پوست برنج وجود دارد و با کنده شدن پوست برنج ، طبعاً غلّه مورد بحث، آن مواد را از دست مي دهد .
و اينک ميزان ويتامين هاي موجود در صد گرم برنج پوست کنده :
ويتامين ب 1 : 05/0ميلي گرم .
ويتامين ب2 : 03/0 ميليگرم
ويتامين پ پ: 4/1ميلي گرم
برنج علاوه بر دارا بودن کيفيت غذايي که از مواد هيدرات دوکربن موجود در آن ناشي مي شود وهمچنین  موجب خوش اندامي و فربهي بدن مي شود ، سبب احتواي پتاسيم و منيزيم شده و درجه p.h . بدن را پائين مي آورد . ازطرفی ديگر مواد معدني مورد اشاره مي تواند سهم بزرگي در حفظ سلامت و تندرستي بدن داشته باشد.

ترکيبات برنج

برنج شمال –   برنج فجر   – برنج  –  خرید برنج ایرانی  –   برنج شیرودیبرنج  طارم سنگی محلی