قوانین و مقررات

قوانین و مقررات خرید اینترنتی

  • برنج تولیدی،بدون شکسته در بسته های 5،10،15،20،25کیلویی عرضه می شود.
  • حمل و تحویل کالا به مشتری از درب شاليكوبي تا محل تحویل به عهده شاليكوبي بوده و تا حصول اطمینان از تحویل کالا دائما بررسی و رسیدگی خواهد شد.
  • هزینه حمل به عهده ی  مشتری می باشد.در صورت آسیب دیدگی و نقص ،کالا با هزینه ی بیمه کالا مرجوع می گردد و پرداخت هزینه به عهده ی بیمه می باشد.
  • خرید فقط به صورت نقدی و واریزی وجه کالا به حساب شاليكوبي بوده،پس از انجام خرید و واریز وجه،برنج جهت تحویل به مشتری انتقال داده می شود.
  • در صورت عدم رضایت مشتری از کیفیت و کمیت و همچنین پخت نامناسب،کالای خریداری شده توسط خریدار مرجوع شده و به جای آن برنج مورد دلخواه خریدار ارسال ویا کل مبلغ واریزی و خسارت احتمالی و هزینه مرجوعی ظرف مدت 24 ساعت پس از تحویل کالا به شاليكوبي به حساب خریدار واریز و تسویه حساب می شود.
  • هر مشتری گرامی می تواند با معرفی مشتری جدید و انجام خرید توسط مشتری از هدیه 1000 ریالی به ازای هر کیلوگرم خرید برخوردار شود.

قوانین

برنج ايراني

قوانین و مقررات خريد و فروش برنج