فرم سفارش برنج

شما می توانید از طریق این فرم برای خرید و فروش و مشاوره در امر برنج با ما در ارتباط باشید.

برای سفارش فروش و یا خرید برنج فرم زیر را پر کنید .متخصصان ما با شما تماس خواهند گرفت.

معرف: شما مى توانيد با معرفى خريدار واقعى به ما وانجام خريد قطعى به ازاى هركيلوگرم برنج 1٠٠تومان پاداش دريافت نماييد.

ثبت سفارش