دستگاه نشاکار شالی:

دستگاه نشاکار شالی : نشا کاری یکی از مراحل کشت برنج است. در این مرحله نشا (جوانه برنج) که پیش از این در
خزانه آماده شده را به زمین اصلی انتقال می دهند.
نشاکاری معمولا توسط زنان کشاورز انجام می شود ،ولي دستگاه نشاكار شالي براي زمين وسيع و شرايط مناسب
(يعني دستگاه به راحتي بتواند در زمين حركت نمايد)مناسب  تر مي باشد.
و سرعت در انجام كارها را بالا مي برد.
نمونه هايي از دستگاه نشاكاري در مزارع:
دستگاه نشاکار شالی
دستگاه نشاکار شالی
دستگاه نشاکار شالی

برنج ایرانی   –  خرید برنج  –   فروش برنج