تعهدات شاليكوبي شامل

بسته بندی برنج در کیسه های 10 کیلوگرمی عرضه میشود.

حمل پستی  برنج کیلویی 6000 ریال به سراسر کشور درب منزل ارسال مي گردد.

شاليكوبي در قبال برنج های عرضه شده متعهد می شود، لطفا در صورت هر گونه مشکل، پیگیری سریع  و جدی را بجا بیاورید.

تعهدات شاليكوبي