برنج فروشي

برنج فروشي : از جمله محصولاتی که در هر فصلی می توان فروخت،اما در برخی از سال  میزان فروش بهتری  دارد،ان هم در زمان برداشت محصول.

برنج فروشان بیشتر نیاز به مکان برای نگه داری برنج دارند تا بتوانند این محصول را سالم تحویل مشتری دهند.اگر بتوانند خوب مراقبت نمایند و به دور از افتاب و نم و رطوبت باشد به مدت طولانی می توان این محصول را نگه داری نمود.

برنج فروشي

در فرهنگ لغت برنج فروش: يعني فردي كه  اقدام به خريد و فروش این محصول مي نمايد.

نمونه اي از  مغازه هاي برنج فروشي:

برنج فروشي

برنج فروشي

برنج فروشي

برنج فروشي

برنج فروشي

برنج آرتا رحیمی

ارائه انواع برنج مرغوب ایرانی با بهترین کیفیت : انواع برنج طارم سنگی محلی دم سیاه |  فجر |  شیرودی |  ندا |   شمال و…