اغاز برداشت شالی در گلستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: برداشت شالی در 70 هزار هکتار از زمین های گلستان آغاز شده است

وپیش بینی می شود بیش از 200 هزار تن برنج برداشت شود.

مختار مهاجر افزود :

میانگین تولید امسال در هر هکتار 4 تن که 20 درصد بیشتر از پارسال است.

او بارندگی مناسب ، بذر اصلاح شده ، کشت مکانیزاسیون و توصیه های کارشناسی و ترویجی را از علل افزایش تولید اعلام نمود.

فجر ، ندا ، هاشمی ، طارم سنگی  از جمله ارقامی هستند که در گلستان کشت می شود.

با توجه به خنک تر بودن هوای استان گلستان برداشت شالی از مزارع در مقایسه با استان های مازندران و گیلان دیرتر انجام می شود.

کار برداشت شالی در گلستان تا اوایل مهر ادامه دارد.

 

اغاز برداشت شالی در گلستان

برنج ايراني

برنج

برنج شمالي،خريد برنج، فروش برنج،خريد و فروش برنج ،برنج ارتا رحيمي،برداشت شالي،برنج طارم،برنج فجر،برنج دم سياه،برنج طارم سنگي محلي