استفاده مفيد از ضايعات برنج:

از ضايعات برنج (كاه و كلوش)محصولاتي مانند ظرف هاي يكبار مصرف، سيمان هاي

پوزلاني،تهيه  نسوزي به نام( سيالون)، انواع ورق هاي فشرده، ساندويچ پنل و روغن

سبوس برنج به دست مي ايد.

در حال حاضر تنها، امکان توليدانبوه ظرف هاي يک بار مصرف، با پايه گياهي از پسماند ه

هاي برنج به وجود آمده است، يک سرمايه گذار شمالي  40 ميليارد تومان به محقق اين

امر اختصاص داده  است تا اين دانش مهم به توليد انبوه برسد.

در جهان ،از پسماندهاي برنج بيش تر از 40 نوع محصول توليد مي شود: اين محصولات در

بخش هاي دارويي، صنايع غذايي، بهداشتي و صنعتي کاربرد دارند.

در شهرهاي شمالي، برنج مهمترين محصول کشاورزي مي باشد ،اين محصول بعد از

برداشت ضايعات به روش سنتي،سوزانده مي شود و يا مورد استفاده دام وطيورقرار مي

گيرد. با اين تكنولوژي امروزي از ضايعات برنج استفاده خيلي بهتري در زمينه هاي مختلف

مي توان عرضه نمود.

استفاده مفيد از ضايعات برنج

 

برنج ایرانی   –  خرید برنج –   فروش برنج  –  برنج