شالیکوبی مدرن رحیمی

تحت لیسانس شرکت Anccp ایتالیا

جایزه جهانی کیفیت Quality Award ایتالیا

سیستم رضایت مندی مشتری  Iso 10004

سیستم ایمنی مواد غذایی Iso 22000

سیستم مدیریت کیفیت Iso 9001

ارزیابی ارزیابی ارزیابی ارزیابی

ارزیابی رضایت مشتریان

ثبت